Majken Michaelsen

Majken Michaelsen døde fredag d. 5 april 2024. Majken er født i Stockholm d. 8. maj 1943.

Bisættelsen foregår fra Rungsted Kirke på Bolbrovej kl. 13.00 d. 20 april.

Mindeord:

Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde.

Det tænkte Majken ofte på. Jeg har kendt Majken i mange år. Hun har altid været venlig og imødekommende. Hendes tro på Gud, var stærk og nærværende, så når vi havde talt sammen, sluttede hun altid med: ”Nu må vi bede for hinanden!“

De senere år har været svære, da Majken gennem et hårdt syg- domsforløb adskillige gange var frem og tilbage til og fra Herlev Hospital. Sygdommen gjorde, at vi ikke talte sammen lige så ofte. Det var i begyndelsen af marts måned, vi talte sammen for sidste gang. Majken var stadig positiv og afsluttede som altid med sit ønske om, at vi skulle bede for hinanden.

Det er med taknemmelighed, jeg mindes Majken. Hun sov ind i forvisning om, at hun også i døden kunne være i Guds hånd. Vore tanker går til Leif og deres to døtre. Må Gud bringe trøst i sorgen og i håbet om et glædeligt gensyn snart.

John Ravnkilde