Kollekt via MobilePay:  31530:

Overførelser i tidsrummet for Bibelstudium går automatisk til missionarbejdet.

Overførelser i tidsrummet for gudstjenesten går til kirkens udgifter eller den annoncerede kollekt.

Andre tidsrum:  Specificer formålet i kommentarfeltet. Hvis intet er specificeret går det til kirkens udgifter.

Du kan også specificere et andet formål i kommentarfeltet.

Hvis du ønsker skattefradrag, skal vi vide hvem du er. For dig, som er medlem af menigheden i Nærum, betyder det, at dit fulde navn skal fremgå af MobilePay. Hvis du blot er på besøg, har vi også brug for at vide, hvem du er. Derudover skal Adventistkirken bruge dit cpr-nummer for at kunne indberette til Skat. Tal med kassereren (Lise Rechter) hvis du vil vide mere.