Evelyn Ibsen

Evelyn Ibsen døde mandag aften d. 31 juli 2023.  Evelyn har de seneste år været medlem i Faxe menighed, men Evelyn og Johannes har jo boet i Nærum og været aktive medlemmer her i menigheden igennem mange år.

Som så mange andre unge adventister rejste hun til Skodsborg, og her mødte hun Johannes, der arbejdede i køkkenet. De blev gift i 1950, og efter nogle år, hvor de arbejdede i Norge, bosatte de sig i Nærum midt i 50’erne. Her fik de sønnerne Henning, Bjørnar og Tom Eyen.

Evelyn og Johannes var meget gæstfrie og i deres to-familiers hus boede først forældrene og siden har bl.a. unge og studerende boet til leje på 1. salen.

For cirka 5 år siden flyttede de til Faxe, da helbredet begyndte at svigte, og i december 2021 døde Johannes. Inden da nåede de dog at holde jernbryllup efter 70 års ægteskab.

Æret være Evelyn Ibsens minde.