Arbejde om Lørdagen: Appelsag tabt i venstre landsret.

Et idrætslærer som er  medlem af et anerkendt trossamfundet der helligholder lørdag, blev erkendt en erstatning på kr. 335.000 for at blive pålagt at arbejde om lørdagen.

Da sagen senere blev anket til vestre landsret, blev kendelsen underkendt.

Dommen kan læses her.

Dommen er også blevet samlet op internationalt, bl.a. på Adventist Today.