Adventistkirken danmark skal have ny formand

 

14.03.2024

Efter 17 år i ledelsen af Syvendedags Adventistkirken (de sidste 12 år som formand), forlader Thomas Müller nu lederrollen for at kaste sig over nye udfordringer.

Pr. 15. maj påtager han sig ansvaret som skoledirektør for Vejlefjordskolen og skal nu udfolde sine lederevner der.

Thomas udtaler selv at ”det har været et fantastisk privilegium at få lov til at stå i spidsen for Adventistkirken. Det har givet mig mange venskaber, oplevelser og erfaringer, jeg skatter højt og tager med mig i min nye rolle”.

”Efter mange overvejelser, bøn og samtaler med mine nærmeste har jeg besluttet at påtage mig stillingen på skolen, og vil glæde mig til at kaste mig ud i nye udfordringer og sikre at Vejlefjordskolen fortsat forbliver en vigtig plads i uddannelsen og dannelsen af børn og unge”, fortsætter Thomas, og når han udtaler sig om skolens særlige kendetegn, mener han, at de kristne værdier skolen fra sin begyndelse i 1931 er bygget på ”skal udleves og ikke trækkes ned over hovedet på børn og unge, men de skal eksponeres for dem i hverdagen, så de kan træffe bevidste valg i livet.”

”Jeg ser mig stadig som præst og glæder mig til at bruge mine lederevner og pastorale gaver i en ny kontekst, og brænder for at gøre Vejlefjordskolen til et sted, hvor sunde karakterer udvikles.”

Unionsbestyrelsen er indkaldt til et ekstraordinært møde, hvor processen for en afløser skal drøftes.

Thomas ønsker at videregive en stor tak til alle for opbakning og støtte gennem årene og, ikke mindst, en tak for forbøn, som han håber på, vil fortsætte for både den nye unionsformand og for Vejlefjordskolen.

Læs her:

https://adventist.dk/nyheder/thomas-muller-ny-skoledirektoer-paa-vejlefjordskolen/