Sådan startet Adventistkirken på Bornholm

I

På slutningen af 1800-tallet kom en nordmand til Bornholm, og vandt sjæle for adventistbudskabet. Den første menighed blev stiftet i Rønne i 1916. Det var i Dampmøllegade 18. Huset var basis for de menigheder og grupper som efterhånden blev oprettet over hele Bornholm. Året efter 1917 blev Allinge-Sandvig menighed stiftet, ved J. Kirkelykke. Medlemmerne samledes i private hjem.

Betania i Rønne

Ca. 16 adventister havde i en årrække egen studietime og gudstjeneste i Klemensker. Gruppens medlemmer tilhørte officielt Rønne menighed. Svaneke-Nexø menighed blev stiftet på Nexø Højskolehjem i 1920. Der var 20 medlemmer men voksede til 25 til 30 medlemmer. Da menigheden blev opløst i 1968 var der stadig 15 medlemmer.

Gruppen i Gudhjem-Østerlars har rapporter fra 1934. Der blev vundet nye medlemmer til denne gruppe og fik dannet grundlag for en officiel menighed på 32 medlemmer. I 1960 blev menigheden nedlagt. I 1919 blev der stiftet en gruppe i Hasle på 15 medlemmer. Disse blev optaget i Rønne menighed, og havde deres egen studietime og gudstjeneste i Hasle i forskellige hjem.

Alle menigheder og grupper samledes i Rønne kirke en gang om måneden. I 1950’erne blev Allinge-Sandvig ændret til Tejn menighed og lidt senere flyttede ind i den nyindviede kirke i Tejn. Det var Mogens Bakke som var præst på Bornholm på det tidspunkt.

I 1996 blev menigheden i Rønne nedlagt, og kirkebygningen solgt. Herefter er det kun Tejn Adventkirke, som den eneste adventistmenighed på Bornholm. I 2000 forlod den sidste fastboende præst øen. I dag betjenes Tejn menighed af en præst fra Sjælland som er på Bornholm ca. en gang om måneden. Udover den ugentlige bibeltime og gudstjeneste, har Tejn menighed et rigt musikliv og fælles vandreture lørdag eftermiddag.