Til Gudstjeneste i Sligo Adventist kirke

Følgende link er en samling af videoer fra menigheden.  Det kunne anbefales at se den fra 15. januar som illustrer diversitet i menigheden.

Sligo WebTV