Højesteret afgør sag om pålæg om arbejde om lørdagen

Ved højesteretskendelse  d. 7 september 2022, tabte Karsten Rytman de Lange sagen om at blive pålagt arbejde om lørdagen.  Sagen blev ført på hans vegne af kammeradvokaten idet det var en principiel sag.  Højesteretten stadfæster herved kendelsen fra Landsretten, som gik imod Ligebehandlingsnævnet.

Du kan læse mere om kendelsen her:
 
 
I slutningen af kendelsen er der også links til de detaljerede kendelser fra både højesteret og landsretten.
 
Lidt baggrund for sagen og om Karsten Rytman de Lange, udgivet tidligere, findes på menighedens hjemmeside:
 
Senere på dagen har Syvende Dags Adventist kirken i Danmark udsendt følgende pressemeddelelse via Ritzau.
Uddannelses institutionen (Karsten Rytman de Lange’s tidligere arbejdsgiver) blev forsvaret af Plesner advokater. Her er deres udlægning af sagen.
Derudover er sagen beskrevet på Advokat Norbom Vindings hjemmeside.
Facebook på Adventistkirkens side om religionsfrihed kan du læse mere om sagen, samt kommentarer hertil.  Du kan også selv kommentere den, hvis du har lyst.

En i kronik i Altinget d. 12 september 2022 skriver Lasse Bech om sagen, samt  om de historiske forhold omkring sabbaten og danske værnepligtige og skoleelever.

 

Interview på Radio4 med Lasse Bech d. 9 September 2022.

Også på Adventistkirkens hjemmeside er der en omtale af sagen.

I 2019 bragte Kristelig Dagblad denne artikel efter fyringen blev underkendt af Ligebehandlingsnævnet.
Hidtil har dagspressen omtalt sagen i Altinget, Kristeligt Dagblad (kræver abonnement), samt hos Dansk Erhverv.
Artikel på Engelsk på Adventist Today skrevet af Carsten Thomsen.
Reaktioner til ovennævnte artikel på Facebook.
Det er en dansk tradition at i mange retssager offentliggøres ikke navne på parterne i sagen.  Jeg har fået Karsten Rytmen de Langes tilladelse til at omtale ham ved navn benævnelse.
Du kan iøvrigt se flere andagter med Karsten på adventistkirkens “Embracing” multimedie platform.
Sidste opdateret 16 sept 2022.