Gudstjeneste med den Kristne Bikerklub “Exodus” blev indledt med følgende YouTube Video:

Derefter præludium på klaver og lydoptagelsen fra hele gudstjenesten.  Du kan følge med i den tilhørende power point presentation mens du lytter (der er et hav a billeder der følger med i de forkellige presentationer.

Lydoptagelse:

Tilhørende power point presentation (som PDF fil):

Biker Slagsang

Bikersang Vers1

 

BikersangVers2

 

Flemming Petersen: Fællesskab